Video Gallery

Darshan Kaur Khalsa

Nominations

Combined Nominations - 2018

Ankita Shah

Aziza Degwekar

Chandrakala Yadav

Charmine Ann Lazarus

Darshan Kaur Khalsa

Lalita Nijhawan

Dr. Megha Phansalkar

Pratibha LS

Dr. Renu Agrawal

Sfurti Sahare

Shital Mahajan

Swati Bhagwat Pol

Sonia Konjeti

Sulajja Motwani

Sunita Pataskar

Vaishali Deshpande

Adv. Yashomati Thakur

iWGA2019 - India Chapter
4 videos
STARTUP CONCLAVE, AURANGABAD
6 videos
GIENET CONCLAVE - PUNE
23 videos
#Cinnamon
3 videos
Karnataka
1 videos
Maharashtra
4 videos
Nominations
18 videos
Post Event
13 videos
Main Event
6 videos